Mijn

Diensten


 

Scholing

INCIDENTANALYSE

o Twee trainingen voor VIM-commissies:

-    Starten met VIM

-    Wat levert VIM-men op?

o Twee scholingen incidentanalyse voor calamiteitencommissies (praktische scholing aan de hand van een  casus uit de praktijk):

-   Hoe bereidt de calamiteitencommissie een interview met betrokkenen voor en hoe vraag ik zonder oordeel door? (samen met Bloom communicatie)

-   Hoe kan de calamiteitencommissie meehelpen bij de analyse van de calamiteit en kritisch meelezen met de rapportage?

LEREN VAN INCIDENTEN DOOR CASUÏSTIEKBESPREKING

o casuïstiekbespreking voor huisartsen aan de hand van eerder gebeurde calamiteiten (met gespreksfragmenten) geaccrediteerd via het NHG

PROSPECIEVE RISICOANALYSE

o scholing uitvoeren van prospectieve risicoanalyses, maar ook hulp bij het uitvoeren ervan

 

Extern voorzitterschap in de ouderenzorg

Wanneer een instelling voor ouderenzorg een calamiteit meldt eist de IGJ dat de commissie die de calamiteit gaat onderzoeken wordt geleid door een externe voorzitter, die niet verbonden is met de instelling. 

Ik kan uw instelling helpen bij het leiding geven aan de onderzoekscommissie. Ik heb dit gedaan bij de Warande, Neboplus en Vredenoord.

Projectleiding

Bij de HAP Oost Brabant leid ik momenteel een project " Kwaliteit en veiligheid vanzelfsprekend", met als doelen:

- calamiteitenonderzoek leidt tot systeemverbetering,

- de organisatie leert van wat mis ging, 

- risico's zijn in beeld

- er ontstaat een juist culture

Op 1-1-2019 zijn de eerste drie punten succesvol afgesloten.

Hulp (coaching) bij calamiteitenonderzoek

  • Voor huisartsenposten of huisartsen in de dagpraktijk

  • Voor calamiteitenonderzoekers in opleiding